چهل و هشتمین شمارهٔ فصلنامهٔ «حرفه: هنرمند»

حرفه: عکاس

حرفه: عکاس

چهل و هشتمین شمارهٔ فصلنامهٔ «حرفه: هنرمند» ویژهٔ پاییز ۹۲ منتشر شد. در بخش «حرفه: عکاس» این شماره پروندهٔ ویژه‌ای با موضوع «فتومونتاژ» به چاپ رسیده که در دو بخش پیشادیجیتال و پسادیجیتال به تفکیک به بررسی سیر تکامل و تحول فتومونتاژ در تاریخ عکاسی تا به امروز می‌پردازد. دبیر میهمان این بخش ویژه نیز مهدی مقیم‌نژاد معرفی شده است. فهرست برخی از مهم‌ترین مطالب این شماره نیز به این شرح اعلام شده است:
حرفه: عکاس

پنجرهٔ بسته: فتومونتاژ
پنجره ما: مهدی مقیم‌نژاد
جستاری در سیر تاریخی فتومونتاژ / حسن خوبدل
فتومونتاژ در عصر رسانه‌های دیجیتال / رضا نیازی
از گلوگاه کوچک آثار من / گفت‌وگوی علی اتحاد با مهدی مقیم‌نژاد
افسون واقعیت: ملاحضاتی بر فتومونتاژهای مهدی مقیم‌نژاد / کامران سپهران
یازده طریق نگاه کرده به یک چشم انداز غریب در عکسی از مهدی مقیم‌نژاد / وحید حکیم
حضور ساکت وجود: به بهانه واقع‌نمایی‌های مقیم‌نژاد / محمدرضا اصلانی

Share Button

ادامه را در سایت سایت عکاسی ببینید

مطالب ما را دوست دارید؟ همین حالا در خبرنامه شریک شوید.