محمد رحماني

مدیر مسئول سایت هنری نمایش24 که در زمینه تئاتر و نمایش فعالیت می کند.

یادداشتی صوتی بر نمایش گستره ی سکوت نوشته و کار امین بهروزی

یادداشتی صوتی با دکلمه ای زیبا از استاد فرزان بهنام درباره تئاتر گستره ی سکوت کاری از امین بهروزی لینک دانلود یادداشت صوتی بیا میزبانش نباشیم بیا قبل از ورود بی رحمانه عشق به دنیایمان در مقابلش بایستیم و در برابرش تا آخرین نفس دوام بیاوریم خدا را چه دیدی شاید…

Share Button