مجموعه عکس Point Blank - آلبوم

مجموعه عکس Point Blank – آلبوم

اسلحه ذاتاً نماد قدرت است. ساخته  شده‌ است تا بکُشد. پیتر اندرو در یک پروژه مشارکتی با نام Point Blank عکس‌هایی با دقت بسیار بالا از نمای جلوی اسلحه‌های مختلف تهیه کرده است. او می‌گوید : “می‌خواستم عکسهایی مانند پرتره‌ آدم‌های قوی تهیه کنم.  زاویه انتخاب شده هم برای آن است که…

Share Button