قدرت همسران ارتشی در پروژه ی "من .... هستم"

قدرت همسران ارتشی در پروژه ی “من …. هستم”

Lea Hartman خیلی چیزاست! یک عکاس خانواده برای Fayetteville، او کلاه مادر میپوشد و به اصطلاح به او “همسر ارتش” #armywife میگویند. وی در پروژه ی شخصی خود همسران ارتش، سعی کرده تا به نوشته ها، صدا و تصویر بدهد. از هر کدام از زنان در این پروژه یک سوال ساده…

Share Button
عکاسی که جنگ همسرش با سرطان را به تصویر کشید

عکاسی که جنگ همسرش با سرطان را به تصویر کشید

  نزدیک به یک هفته دیگر، ماه ملی مبارزه با #سرطان به پایان میرسد. نوار صورتی تا سال دیگر کنار گذاشته می شود. و پنج هزار عضو آن سر خود را با چیز های دیگری گرم میکنند. هر روز زندگی تا سال دیگه همینطوری ادامه دارد! اما برای بعضی ها،…

Share Button