حتی نشنال جئوگرافی هم میگوید "عکسها میدانند"

حتی نشنال جئوگرافی هم میگوید “عکسها میدانند”

ده تا عکس که نشنال چئوگرافی توی تولد “صد و بیست و پنج” سالگی، روی بلاگش منتشر کرد! یکی از بهترین عکسایی که تاحالا دیدم بودن به قول خودمون “عکسها میدانند!” عکسها از: بلاگ نشنال جئوگرافی

Share Button