نقد عکس صادق تیر افکن

نقد عکس صادق تیر افکن

عکاس: صادق تیرافکن نقاد: جواد پورسعید در این عکس عمودی رنگی ،مردی رامشاهده می کنیم که موهای سرش حکایت ازسن میانسالی اودارد وبه حالت تمام رخ به دوربین می نگرد . این نگاه مستقیم ، نوعی صمیمیت ونزدیکی عاطفی رامی رساند ولی نورهایی که ازدوطرف روی صورت تابیده شده است…

Share Button