تبلیغات با عکس. چطور و چگونه؟

تبلیغات با عکس. چطور و چگونه؟

راه های درست استفاده از عکس و عکاسی در تبلیغات اگر از نرم افزار های ad blocking استفاده نکنید احتمالا با این موضوع زیاد مواجه می شوید. زیرا معمولا سایت های پر بازدید برای تامین هزینه های خود از طریق تبلیغات برای دیگران پول خود را بدست می آورند. یا…

Share Button