پرت کن تا بنیاد دولتشان بدمد!

پرت کن تا بنیاد دولتشان بدمد!

از سری: BRIDES THROWING CATS: BOUCAT TOSS پرت کردن یه سری گل مرده سمت دخترا شاید کار جالبی نباشه. کار جالب اینه: پرتاب گربه زنده، شایدم پرتاب زنده گربه!    

Share Button