سری عکس های ZACK SECKLER با عنوان Humour

سری عکس های ZACK SECKLER با عنوان Humour

Zack Seckler عکاس نیویورکی، که دوست دارد جنبه های خنده دار زندگی را نگاه کند. در سری عکس های شوخی (humour) او در موقعیت های زیرکانه ای قرار گرفته تا بتواند این سری عکس را به ثبت روی دوربینش برساند. homour شما را به دلایل مختلفی می خنداند. بعضی از…

Share Button