فستیوال Saint Germain des Pres

فستیوال Saint Germain des Pres

سومین نسخه از فستیوال Saint Germain des Pres از ششم تا بیست و سوم نوامبر (۶NOV ~ 23NOV 2013) برگزار می شود که در آن عکس های خاص و یونیکی در حدود چهل منطقه از پاریس قرار خواهد گرفت. با موضوع اصلی سر ها و بدن ها (Faces and Bodies) (Visages et…

Share Button