نکاتی که باید هنگام عکسبرداری با Helicam و گوپرو در نظر داشته باشید

نکاتی که باید هنگام عکسبرداری با Helicam و گوپرو در نظر داشته باشید

برخی از تماشایی ترین نوع عکسبرداری ها (و فیلمبرداری) هم اینک توسط دوربین های کوچکی انجام می شود که بر روی پایه هایی #پرنده و بدون سرنشین سوار می شوند. از تکنولوژی بخاطر پیشرفت هایش متشکریم، درحال حاضر کیفیت و هزینه ی وسیله ی مورد نظر برای آماتورهایی که میخواهند…

Share Button